Vanliga frågor och svar

1. Är Hallux Valgus ärftligt?

Nej, det är inte ärftligt. Det vi däremot ärver är beteendet att använda skor och strumpor som trycker in stortåleden.

Denna korrigering orsakar och utvecklar Hallux Valgus över tid. Som med allt är vi olika benägna att utveckla olika symtom och det i sig kan vara ärftligt men symtomet, Hallux Valgus är alltså inte ärftligt i sig.

För att lösa problemet måste vi först förstå problemet. Det är inte genetiskt ärftligt och uppstår inte av sig självt. Det kommer av användandet av produkter som korrigerar fotens stortåled.

För att lösa problemet behöver vi skapa förutsättningar så att stortåvinkeln kan hitta tillbaka till sin ursprungliga och naturliga position.

Köp boken

2. Varför får vi så kallad Hälseneinflammation?

Ja, där tvistar dom lärda och orsaken till smärta i hälsenan kan vara många.

Det vetenskapen kommit fram till under senare år är att det vi i många kallat en inflammation egentligen inte är det utan snarare en generell smärta i senan.

Det Anders sett hos de han jobbat med är att den vanligaste orsaken till smärta i hälsenan är ett felaktigt och naturligt rörelsemönster som kommer av att vi har ett aktivt frånskjut i vaden när vi går och springer. Detta blir ett nötande och samarbetet mellan vadmuskel och sena fungerar inte som det är tänkt.

Lösningen på de flesta hälseneproblem är ändrad gå och löpteknik där man hittar tillbaka till sk ”pull” istället för ”push” (aktivt frånskjut) i det mänskliga steget.

Vi ska komma ihåg att hälsenan är en stor och enormt stark sena så får vi till slut problem och smärta i den har vi ofta nött på länge och gjort ”fel” under en längre tid.

För att lösa problemet behöver vi återupptäcka vår naturliga gå och löpteknik och återställa foten till sin ursprungliga form och funktion. Det är viktigt gällande hälsenor då det också finns en tydlig koppling mellan en korrigerad (hallux valgus) stortåled och hälseneproblem.

Köp boken

3. Vad är så kallad ”Gubbvad” och varför får vi det?

Det hänger dels ihop med orsaken till varför vi får hälseneproblem, alltså att vi går och springer med ett aktivt frånskjut (push) men det också att det är en ”trött” muskel som har fått ett antal mindre och större bristningar över tid.

Anders erfarenhet är alltså att ”Gubbvad” orsakas av onaturlig gå och löpteknik och det är ett gäng bristningar, över längre tid.

Många som har så kallad ”Gubbvad”, som Anders för övrigt tycker är en riktig slaskdiagnos, upplever en generell smärta i vaden och upplever också ofta en trötthet i vaden.

En rejäl och djup klassisk massage hjälper till att få igång blodflödet och cirkulationen men löser inte själva problemet.

För att lösa det behöver vi återupptäcka vår naturliga gå och löpteknik och återställa foten till sin ursprungliga form och funktion.

Flera symptom bland annat Gubbvad och Hälseneproblem har ofta sin källa ur just sättet och tekniken vi rör oss med. Det finns flera duktiga utbildare inom detta men säkerställ att de du vänder sig till pratar om rörelseteknik ur ett naturligt perspektiv.

Köp boken

4. Hur lång tid tar det att återfå sin sk. naturliga fot?

Det går inte att svara på. Ungefär som att det inte går att svara på hur långt ett snöre är. Det är olika från person till person. Vilken bakgrund man har och vilken erfarenhet man har av fysisk aktivitet. Själva tiden det tar, går alltså inte att svara men ”att” det går att återfå sin fot, det kan svarar jag ”ja” på.

Läs mer om själva processen i ”Fottrappan”.

Köp boken

5. Hälsporre vs Plantar Fasciit. Är det samma sak?

Nja, egentligen inte men det är inte det viktiga här. Har du ont under foten och utifrån hälbenet så har du en problemfylld tillvaro.

Det finns forskning som pekar åt olika håll där vissa menar att det är en inflammation (som med hälsenan) och vissa menar att det inte rör sig om en inflammation.

Oavsett vad så är det smärtsamt och har du sk hälsporre så ser men en liten benutväxt på hälbenet (därav namnet) medans de som oftast får diagnosen plantar fasciit inte har utväxten men har stark smärta under foten.

Min erfarenhet ät att hälsporre är långt mycket mer ovanligt än alla de som säger att dom fått diagnosen. Oftast rör det sig om överansträngda senor under foten.

Även här ser vi ett starkt och tydligt samband mellan en korrigerad stortåvinkel och symptomet. En stortåvinkel som är korrigerad sned belastar nämligen senorna under foten och då stortån inte har fel sk kraftvinkel vid Hallux Valgus så gör inte foten sitt jobb på det sätt som naturen menat.

Senorna under foten orkar till slut inte och smärta uppstår. Ofta har vi också underutvecklad muskulatur när vi har dessa symptom.

Så även här handlar det om att återställa foten till sitt ursprung så att vi inte kollapsar i vår fot med dessa symtom som en naturlig följd.

Läs mer om hur du stärker din fot i ”Fottrappan”.

Köp boken

6. Vad är definitionen av en sk ursprunglig fot?

För att förstå detta måste vi först bli medvetna om mänskliga och icke mänskliga uppfinningar. T ex är skor en mänsklig uppfinning medans foten inte är det. En vante är en mänsklig uppfinning medans handen inte är det.

En fot som får utvecklas fritt och inte påverkas av mänskliga uppfinningar, utvecklas till en stark, bred och känslig fot.

En fot som däremot korrigeras av bl a skor blir muskulärt underutvecklade, förlorar rörelse och blir onaturligt känslig för beröring och temperaturer.

En sk ursprunglig fot är alltså känslig men inte svag. Den har naturliga vinklar på tårna och väl utvecklad muskulatur.

Så Anders definition, i ord, av den ursprungliga foten är; En fot som får utvecklas i frihet och som når sin av naturen menade, funktion, styrka och känslighet.

Läs mer om och se på bilderna i Fottrappan om den ursprungliga foten.

Köp boken

7. Varför fungerar inte skoinlägg över tid?

Viktigt här är att veta att inlägg, från början är en ortopedisk produkt som, precis som ett gips när du bryter ett ben, har ett fantastiskt syfte och hjälper till i början av läkeprocessen.

Ganska snart tar du dock av gipset för att börja träna upp din brutna kroppsdel. Samma sak gäller inlägget i skon som hjälpte dig i början när din smärta var som värst.

När den akuta fasen är över måste du, precis som med gipset, tar bort inlägget för att börja träna upp dina fötter. Om du inte gör detta utan istället behåller inlägget så kommer inlägget att göra det jobb som din fot är menad att göra.

Du kommer alltså bli succesivt svagare och svagare och till slut bli beroende av att inlägget bär dig och din kropp.

När du nått det stadiet så händer en rad massa andra mindre bra saker i din kropp. Varför? Jo, för ett inlägg passiviserar och låser hela din fots rörelseomfång och när den låser sig så påverkar det rörelsekedjan upp i hela din kropp.

Ofta är vi inte medvetna om detta och det är olyckligt. Inlägget som du fick vid din akuta smärta måste alltså tax bort så snart smärtan har kulminerat för att din resa tillbaka till din ursprungliga fot skall kunna påbörjas.

Läs mer om hur denna process ser ut i ”Fottrappan”.

Köp boken
Köp boken

8. Kan man verkligen bli av med symptom som hälsporre, hallux valgus, mortons mm?

Absolut kan vi det. Självklart finns det personer som gått så länge med olika symptom så att man passerat ”point of no return” men det är faktiskt sällsynt.

Det är viktigt att komma ihåg att i en ursprunglig fot finns inte dessa symptom.

I princip alla av de vanliga symptomen är direkt kopplat, som inom mycket annat i dagens samhälle, till vår livsstil och brukandet av produkter som inte är kompatibla med hur naturen menat att det skall fungera.

Ju mer vi lär oss om hur det egentligen är tänkt att fungera och ju bättre vi blir på att skapa dessa förutsättningar ju mindre av dessa symptom behöver vi brottas med.

Därför anser Anders att vårt fokus skall ligga på resan tillbaka till vår ursprungliga fot, att förstå varför vi har de symptom vi har och viktigast av allt, hur vi löser problemen.

För att vi skall kunna lösa problemen som den moderna människan brottas med kring våra fötter måste vi först förstå varför vi har problemen från allra första början.

Detta och mycket annat lär du dig genom att läsa ”Fottrappan”.

Köp boken