Symtom hos en dysfunktionell fot

Hälseneproblem

Symtomen är allt ifrån stela och ömma senor till riktigt rejäla smärtor och inflammation. HP är det enda symtom som Anders har riktig respekt för och som är komplext.

Hälsenan är en superstark sena och därför är det uppenbart att något är tokigt, då vi har så mycket problem som vi de fakto har trots dess styrka. Att göra excentriska övningar (symtombehandling) tillsammans med att stärka foten och återupptäcka vår naturliga gå- och löpteknik har visat sig vara den bästa lösningen. Anders kommer inte att går in på just löpteknik men då vi ofta har ett aktivt och omedvetet frånskjut, bl. a. orsakat av skor som gör att vi inte känner underlaget så trycker vi oss framåt. Det får bl. a. hälsenan betala för.

Ett väldigt vanligt problem som orsakas är HP är hårda och inåt vinklade hälkappor vilket triggar och trycker enormt på senan. Anders har tydligt sett ett samband mellan plantar fasciit (PF) och HP. Där du hittar det ena hittar du ofta det andra.

Vi bör inte skilja på olika senproblematik. Det är egentligen alla ett symtom på onaturliga spänningar och störningar. Som Anders sa, så ser han tydliga samband mellan bl. a. PF och HP. Dom är i ett stort samarbete och är på många sätt beroende av varandra.

Har du HP skall du vara försiktig och verkligen se till att du är helt smärtfri innan du återgår i träning. Det heter ”akilleshäl” av en anledning. Det positiva här är att även dessa smärtor tenderar att inte finnas när en stark och naturlig fot är på plats.

Tips! Att klippa upp hälkappan är ett extremt bra sätt att undvika tryck på hälsenan.