Symtom hos en dysfunktionell fot

Hallux Valgus

En extremt vanligt och en många gånger smärtsam historia. Det är väldigt utbrett och finns hos både män och kvinnor i olika åldrar. Anders erfarenhet säger att det är lika vanligt hos båda könen men de är oftast kraftigare hos kvinnor.

HV är inte ärftligt utan det är ett beteende vi ärver. Att använda skor som korrigerar foten. Sedan är benägenheten att utveckla olika symtom ärftlig, som den är inom en mängd andra områden. HV är ett resultat av påverkan av skor. Ju smalare tå box och ju mer klack desto värre.

Att återställa stortåns vinkel går i de allra flesta fall och operation både går och bör undvikas i det längsta. Anders har sett enormt många fötter med opererade tår och de negativa konsekvenserna är ofta stora och många.

Bild 1 visar personens fötter innan ändring av sko val och träning. Den svarta pilen visar kraftriktningen och den röda avståndet mellan stortån och själva vinkeln.

Bild 2 visar samma persons fot efter en tid (individuellt) i andra skor och med träning av foten. Nu börjar det hända saker och kraftriktningen har börjat justeras mot den naturliga och den röda pilen visar att avståndet minskar.

Kom ihåg att HV är smärtsamt i sig men då kraftlinjer blir fel så ”faller” foten inåt och orsakar därmed snedställningar i fotled/knäled/höftled och vidare. Så att HV har fler konsekvenser än bara smärtan i själva leden. Det påverkar hela kroppen.