Köpvillkor

Priser och betalning

Varje vara anges med pris inklusive moms. I kundvagnen kan man se det totala priset inklusive alla avgifter, moms och betalning.

Betalningsvillkor finns angiven i kundvagnen beroende av valt betalningssätt.

Ångerrätt

Din ångerrätt (ångerfristen) gäller under 14 dagar.

I ditt meddelande till oss måste det klart framgå att du ångrar dig.

Ångerfristen börjar löpa den dag du tog emot varan eller en väsentlig del av den.

Om avtalet gäller en specialtillverkad vara gäller ingen ångerrätt.

För e-böcker och andra digitala produkter gäller ingen ångerrätt.

Leveranser

Leveransen är elektronisk och du har rätt att ladda ner maximalt fem (5) gånger, och senast inom två (2) veckor sedan anses varan ha blivit slutlevererad.

Återbetalningsskyldighet

Vi ska, om du utnyttjat din ångerrätt, betala tillbaka vad du har betalat för varan snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan eller, om det är en tjänst, meddelandet om att du ångrat dig.

Se även konsumentverket och distansavtalslagen, samt EU:s gemensamma tvistlösningssida.